Het centrum van gecertificeerde-taaltesten aan het Staatsinstituut van de Russische taal, genaamd A.S. Pushkin.

31 december, 2017

In november 2015 werd het netwerkcentrum het “Pushkin Instituut” geopend onder auspiciën van “Mozaïek”.
De desbetreffende overeenkomst werd ondertekend door de rector, Margarita Nikolayevna Ruseckaja, van het А.S. Pushkin Staatsinstituut voor de Russische taal en de directeur van onze school, Elvira Yurievna Skiba.
In het kader van deze samenwerking verbeteren onze leraren voortdurend hun vaardigheden door deel te nemen aan Webinars en trainingsprogramma’s die door het Instituut worden georganiseerd om in het buitenland het onderwijs in het Russisch te bevorderen.
Zo heeft het aangeboden programma van Webinars oprechte interesse gewekt bij onze docenten, die 81 onderwerpen uit dit aanbod hebben gekozen, die bijna alle interessegebieden bestrijken.
Daarnaast is het de bedoeling dat onze leraren zullen deelnemen aan vijf van de zes educatieve programma’s die gemaakt zijn voor de deelnemers van het partnernetwerk. Ze kunnen kiezen uit o.a.:  “Basis benaderingen van het onderwijzen van Russisch als vreemde taal”, “De specifieke kenmerken van het onderwijzen van Russisch bij het werken met tweetaligen”, ” Het uitvoeren van certificeringstesten”, “Het gebruik van middelen van het portaal “Onderwijs in het Russisch”,” De Russische taal in de wereldwijde educatieve ruimte”.
Medewerkers van “Mozaika ” gebruiken de materialen van het portaal “Onderwijs in het Russisch” bij het voorbereiden van lessen, in het bijzonder het onderdeel: ” Russische taal voor onze kinderen”, gericht op het onderwijzen van tweetalige kinderen.
In juni 2016 werd de eerste certificeringstest gehouden in “Mozaika” en onze middelbare scholieren slaagden voor de test “Russische taal. Onderdeel communicatie” voor het eerste certificeringsniveau B1.
De resultaten die onze studenten behalen zijn hoog en zeer hoog. Een aanzienlijk deel van de studenten heeft meer dan 90 procent van de antwoorden juist.

Het onderzoek werd voorafgegaan door een serieuze voorbereiding, gezamenlijk uitgevoerd met de staf van het Pushkin Instituut: Olga Nikolaevna Kalenkova en Tatiana Evaldovna Korepanova, de toezichthouders op dit gebied.
Als onderdeel van een reeks consultaties werd een Webinar gehouden, tijdens welke alle leerkrachten van onze school die met middelbare scholieren werken, vragen konden stellen, ontstaan gedurende de voorbereiding.
In december 2016 publiceerde het tijdschrift “Russische taal in het buitenland” een artikel gewijd aan de specifieke lexicale fouten gemaakt door tweetaligen, in het bijzonder bij het zich eigen maken van de idiomatische bronnen van de taal én methodische aanbevelingen tijdens de studie van de aangeboden leerstof. Dit artikel is geschreven in samenwerking met Lyudmila Zhiltsova die onlangs promoveerde aan het Pushkin Instituut.
Een andere fase van onze samenwerking was deelname aan het internationale forum “Het systeem voor het waarborgen van de studie van de Russische taal: traditie en innovatie”, gehouden op 27 februari 2016 in Genève.
Het rapport van Olga Mikhailovna Zaitseva, docent Russisch aan het Centrum voor de Ontwikkeling van Tweetalige Kinderen “Mozaika”, was gewijd aan de stappen die onze leerlingen doorlopen als voorbereiding op de test.
Uit de discussie bleek dat de grootste belangstelling uitging naar een speciale vorm van werk: de organisatie van individuele lessen via Skype.

Skiba E.Y. en andere vertegenwoordigers van “Mozaika” nemen jaarlijks deel aan conferenties van het partnernetwerk “Pushkin Institute”.

Onze samenwerking met het Pushkin Instituut wordt succesvol voortgezet. Sinds 2017 en 2020 zijn meer dan veertig middelbare scholieren geslaagd voor de certificeringstest “Russische taal van alledaagse communicatie” op het B1-, B2- en C1-niveau.