Samenwerking met de Staatsuniversiteit van Irkoetsk

31 december, 2017

Skype-lessen met scholieren van onze school worden gegeven door studenten die een masteropleiding: “Russisch als vreemde taal” volgen aan het Instituut voor Filologie, Vreemde Talen en Mediacommunicatie van de Staatsuniversiteit van Irkoetsk. Voor deze studenten geldt dit werk als een educatieve stage.

Voorafgaand aan het begin van alle lessen gaf Elvira Yurievna Skiba via Skype een inleidende lezing aan de masterstudenten over de specifieke kenmerken van tweetaligen; de belangrijkste verschillen in de methoden van het onderwijzen van Russisch als vreemde taal en Russisch als moedertaal.

Voor onze leerlingen werden individuele programma’s ontwikkeld die de masterstudenten in staat stellen om precies dat materiaal voor te bereiden dat de student nodig heeft. Met deze benadering is het in de loop van de tijd mogelijk om verschillen gedeeltelijk uit te vlakken, niet alleen op het kennisniveau van de Russische taal, maar ook voor wat betreft de hoeveelheid bestudeerd materiaal.

Een van de moeilijkste aspecten van het werken met tweetalige kinderen is precies het niveau van parate kennis van de leerlingen en de voortdurende verandering van het “evenwicht in de klas” bij het toestroom van de nieuwe studenten. Aan het einde van elke sessie, bestaande uit lessen van vijf uur, stellen studenten een eindrapport op over het soort materiaal dat werd bestudeerd en de kwaliteit van de verworven kennis. Verder geven zij een korte karakterisering van hun eigen leerling, delen hun werkervaring en geven aanbevelingen aan hun opvolger.

De studentensamenstelling verandert elke vijf weken zodra de vooropgestelde doelen worden bereikt. Enerzijds biedt dit onze stagiaires gelijke kansen op toegang tot stages en anderzijds geeft het onze leerlingen de mogelijk om kennis te maken met verschillende spraakpatronen.

De samenvatting van de ervaringen, opgedaan door O. M. Zaitseva tijdens haar werk met de leerlingen van de middelbare school “Mozaika” en reflecties over de bijzonderheden van de fouten gemaakt door de tweetaligen van Yulia Alexandrovna Arskaya en Ahmed Alipashevich Mamedov, beiden in dienst van de Staatsuniversiteit van Irkoetsk die toezicht houden op het werk van stagiaires, resulteerde in een gezamenlijk verslag: “Moderne problemen van het beroepsonderwijs: ervaringen en oplossingen” over de eerste Nationale Russische conferentie met internationale deelname over het uitwisselen van nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische strategieën” (Irkoetsk, april 2016).

Het materiaal van het rapport “Lesgeven aan tweetalige kinderen als een nieuwe richting in de methodologie van het lesgeven in het Russisch als vreemde taal” werd gepubliceerd in een conferentiemap. In het kader van samenwerking met de Staatsuniversiteit van Irkoetsk in juni 2016 werd een seminaar gehouden over twee interessante onderwerpen: “Communicatieve kwaliteiten van goede spraak (foutpreventie)” en “Taal als middel om het bewustzijn te beïnvloeden: kenmerken van spraakmanipulatie”. Dit seminaar werd gegeven door Olga Leonidovna Michaleva, Kandidaat der filologische Wetenschappen (Russische wetenschappelijke graad), hoogleraar Russische taal en algemene taalkunde aan de Staatsuniversiteit van Irkoetsk.

Het resultaat van deze samenwerking was de ondertekening van een samenwerkings-overeenkomst tussen het Centrum voor de Ontwikkeling van Tweetalige Kinderen “MOZAIKA” en de Staatsuniversiteit van Irkoetsk. De volgende logische stap was een interne stage voor studenten binnen onze school.

Begin januari 2017 kregen wij bezoek van Lukjanov Dmitry Alexandrovitsj en Popova Maria Ljvovna. Het doel van de stage is het verzamelen van materiaal over de specifieke kenmerken van tweetaligen, voor wie Russisch niet de taal van de omgeving is; het kennismaken met moderne methoden om tweetaligen te onderwijzen en de ontwikkeling van vaardigheden voor het onderwijzen van Russisch als tweede taal.  Studenten hadden de mogelijkheid om in verschillende doelgroepen te werken: van de kleuterschool tot middelbare scholieren in de hogere klassen 10 en 11. Ook kregen zij de kans om ervaring op te doen met kenmerken van de voortgang en spraakontwikkeling van tweetaligheid.  De stage-ervaring van Irkoetsk-studenten werd met succes gebruikt en in het voorjaar van 2018 kwam de student Victoria Andreyevna Vojtova bij ons, wier stage twee maanden duurde en succesvol werd hervat in het najaar van 2018. Zodoende maakt de samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs het volgende mogelijk:

  • het implementeren van een individuele benadering van leren,
  • het in balans brengen van het opleidingsniveau van studenten in een groep,
  • het samenvatten en classificeren van de fouten gemaakt door tweetaligen,
  • het vinden van nieuwe methoden die geschikt zijn om met een specifiek publiek te werken,
  • het verbeteren van de beroepskwalificaties van zowel docenten van onze school als studenten van samenwerkende universiteiten,
  • het voorbereiden op de certificeringstests, zodat het kennisniveau objectief kan worden beoordeeld.