Russische school “Mozaika”

Het centrum voor de ontwikkeling van tweetalige kinderen “Mozaika” is een van de oudste onderwijsinstellingen voor Russisch onderwijs in Nederland. De school is in oktober 2001 opgericht en in februari 2002 officieel geregistreerd als een openbare organisatie met als doel tweetalige kinderen in het Russisch op te voeden. De officiële verjaardag van de school is 16 februari.

Programma

Het onderwijsprogramma van Mozaika omvat een periode van 11 schooljaren:  van groep 1 (7 jaar) tot en met groep 11 (18 jaar).  Het is een unieke combinatie van moderne Russische schoolprogramma’s en ontwikkeling door onze pedagogen en methodologen. De voorschoolse programma’s en de schoolopleiding zijn op elkaar afgestemd.  Vanaf de leeftijd van vier jaar bereiden onze pedagogen de tweetalige kinderen voor op het eerste leerjaar van de school. De taal van de kinderen in de voorschoolse groepen wordt in een aantal fases ontwikkeld. Hierdoor kunnen we het schoolcurriculum volledig implementeren.

Het curriculum omvat de basisvakken: Russische taal, literatuur, de wereld om ons heen, rekenen/wiskunde – bovendien aardrijkskunde en de geschiedenis van Rusland. Daarnaast geeft de school les in muziek, vreemde talen, retoriek en beeldende kunst.

Op school zijn drie soorten lessen geïntegreerd in het Russische taalprogramma: traditionele lessen in de Russische grammatica en twee vormen van voorbereiding op de Russische taal toetsen van het Poesjkininstituut, waar het belangrijkste werk betrekking heeft op de lexicale en grammaticale basis en de belangrijkste soorten spraakactiviteit – luisteren, schrijven, lezen, spreken. Studenten leggen certificatie toetsen af ​​voor tweetalige kinderen van het Pushkin Russian Language Institute en vanaf 18 jaar kunnen ze ook TORFL volgen. Mozaika bereidt studenten ook voor op het Nederlands staatsexamen Russische taal- en letterkunde (HAVO / VWO). 99% van de studenten slaagt voor dit examen met een score van 10 op 10.

Mozaika heeft een sterk wiskundeprogramma in het Russisch. Onze docenten hebben dit ontwikkeld op basis van hun jarenlange ervaring met de Nederlandse programma’s, internationale baccalaureaat-programma’s en Russische programma’s.

De organisatie van het onderwijsproces is gebaseerd op traditionele Russische pedagogische methodes die de educatieve functie van de school laten samensmelten met de opvoedingsfunctie. De opvoedkundige taak van de pedagogen op school is gericht op de harmonische ontwikkeling van het kind in verschillende richtingen: de humanitaire, creatieve, taalkundige en intellectuele richting volgens het hoofddoel van de school.

Voor aanvang van het schooljaar wordt het leerplan ontwikkeld, besproken en goedgekeurd door de pedagogische raad. Wijzigingen en aanpassingen aan het curriculum kunnen in de loop van het jaar alleen worden doorgevoerd door een besluit van de pedagogische raad. Het studiejaar is volgens het klassieke schema ingedeeld: 4 academische kwartalen (2 semesters), gescheiden door vakanties, en loopt synchroon met het Nederlandse onderwijs (regio Amersfoort, midden Nederland). Certificering wordt uitgevoerd op basis van de resultaten van kwartalen, semesters en schooljaar. Er zijn meestal 38 academische weken in het academiejaar. Het schooljaar loopt van begin september tot eind juli.

Na het elfjarige schoolprogramma zijn afgestudeerden volledig voorbereid op het succesvol behalen van het staatsexamen in de Russische taal en literatuur (VWO/HAVO). Als centrum voor certificering van taaltesten van het Pushkin State Institute of Arts, biedt ons centrum de mogelijkheid voor studenten om zowel tussentijdse als eindcertificeringstesten af ​​te leggen voor verschillende taalniveaus en ontvangen studenten internationaal erkende certificaten.  Mozaika kan kinderen ook individueel voorbereiden op het Staatsexamen van de Russische overheid, maar is niet bevoegd dit examen uit te voeren.

Het centrum van gecertificeerde-taaltesten aan het Staatsinstituut van de Russische taal, genaamd A.S. Pushkin.

In november 2015 werd het netwerkcentrum het “Pushkin Instituut” geopend onder auspiciën van “Mozaïek”.
De desbetreffende overeenkomst werd ondertekend door de rector, Margarita Nikolayevna Ruseckaja, van het А.S. Pushkin Staatsinstituut voor de Russische taal en de directeur van onze school, Elvira Yurievna Skiba.
In het kader van deze samenwerking verbeteren onze leraren voortdurend hun vaardigheden door deel te nemen aan Webinars en trainingsprogramma’s die door het Instituut worden georganiseerd om in het buitenland het onderwijs in het Russisch te bevorderen.

Samenwerking met de Staatsuniversiteit van Irkoetsk

 Skype-lessen met scholieren van onze school worden gegeven door studenten die een masteropleiding: “Russisch als vreemde taal” volgen aan het Instituut voor Filologie, Vreemde Talen en Mediacommunicatie van de Staatsuniversiteit van Irkoetsk. Voor deze studenten geldt dit werk als een educatieve stage.

Voorafgaand aan het begin van alle lessen gaf Elvira Yurievna Skiba via Skype een inleidende lezing aan de masterstudenten over de specifieke kenmerken van tweetaligen; de belangrijkste verschillen in de methoden van het onderwijzen van Russisch als vreemde taal en Russisch als moedertaal….