Welkom bij “Mozaika”

Het Centrum voor de Ontwikkeling van Tweetalige Kinderen “MOZAIKA” biedt aanvullend onderwijs met als hoofddoel de harmonische, persoonlijke ontwikkeling van tweetalige kinderen in een meertalige omgeving. Meer algemeen bekend als de Russische school “Mozaika”, bestaat ons centrum sinds het najaar van 2001. Het centrum omvat de Russische school “Mozaika” in Amertsfoort en het centrum voor voorschoolse tweetalige ontwikkeling “Rodnichok” in Amersfoort.

Voorschoolse groepen "Rodnichok"(1,5 - 6)

In de kleuterschool “Rodnichok” nodigen we kinderen van 1,5 tot 6 jaar uit, ongeacht het taalniveau. Een kind dat een voorschools programma in onze kleuterschool heeft voltooid, wordt automatisch een leerling van de school.

Meer….

School "Mozaika"

De school “Mozaika” accepteert kinderen vanaf 7 jaar. De inschrijving van kinderen die geen voorschools onderwijs hebben afgerond, omvat inleidende tests.

Meer ….

Buitenschoolse activiteiten

De organisatie van een gezonde en interessante vrijetijdsbesteding voor kinderen is een van de prioriteiten van het werk van ons centrum. Mozaika biedt kinderen ruime mogelijkheden voor diverse vormen van creatieve ontwikkeling. ….. 

Meer …

Kamp "Bij het kampvuur"

Tijdens de schoolvakanties wordt er voor kinderen van 7 tot 16 jaar een internationaal kinderkamp “Bij het kampvuur” gehouden.

Meer …

Belangrijkste doelen

  • PTaalkundige en interculturele basiscompetenties ontwikkelen bij tweetalige kinderen, afgestemd op de leeftijd en voorzien door het Europese taalportfolio.
  • PHet geven van vakken en disciplines ter ondersteuning en bevordering van het actieve gebruik van de Russische taal.
  • PUitbreiden van het informatie veld van kinderen op het gebied van Russische literatuur, geschiedenis, geografie van Rusland en een aantal exacte vakken.
  • PKinderen kennis laten maken met de Russische cultuur en tradities
  • POntwikkelen van een multicultureel wereldbeeld bij kinderen en de diversiteit van culturen die inherent zijn aan de moderne sociaal-culturele omgeving waarin een tweetalig kind leeft en opgroeit
  • PCreëren van goede sociaal- linguïstische omstandigheden ter ondersteuning van de zelf identificatie en een helder zelfbeeld van tweetalige kinderen in de moderne samenleving
  • PCreativiteit van tweetalige kinderen ontwikkelen en een gunstige omgeving leveren voor hun zelf realisatie.

“Als kleine stukjes van een mozaïek vormen de karakters en gezichten van de kinderen een levendig en divers beeld van het schoolleven. Elk kind is uniek en getalenteerd. Een onvoorzichtige benadering verstoort de harmonie van de kleuren, onvriendelijkheid vervaagt de uitstraling.  Het behouden van dit fragiele en mooie mozaïek is de gezamenlijke taak van ouders en leerkrachten. Taaldiversiteit, een combinatie van twee, drie en soms meer talen in één familie – dit is al een taalmozaïek. Wij samen met onze kinderen zijn ook deeltjes van een meertalige, multiculturele moderne samenleving en brengen nieuwe kleuren en schakeringen in het mozaïek.  In deze heldere meerstemmige wereld is het belangrijk om op tijd elke zachte en bescheiden kinderstem te horen “


Skiba, Elvira Yurievna