> Over Mozaika

> Over tweetaligheid

> Samenwerking

Over tweetaligheid

Beste ouders,


Wij raden u aan uw moedertaal met uw kinderen te spreken. Als uw moedertaal Nederlands is spreekt u Nederlands met uw kinderen. Als uw moedertaal Russisch is spreekt u Russisch met uw kinderen.  Wees daarin strikt, zodat het kind beide talen ontwikkelt en ze kan onderscheiden. Het Nederlands wordt uiteraard op de basisschool onderwezen, maar verlies geen kostbare tijd om ook de levendige bron van de Russische klassieke literatuur voor hen te openen. Vind tijd voor een rustig gesprek tijdens de dagelijkse beslommeringen. Doe de vragen van uw kinderen niet af met een kort of onvolledig antwoord, maar besteed aandacht aan uw taalgebruik wanneer u uw kind beantwoord.

Geniet van de taal en speel ermee zodat uw kind daarvan leert. Verzamel mooie uitdrukkingen en gezegdes die zo dikwijls u van uw ouders heeft gehoord, maak synoniemen en zoek samen naar verwante woorden. Ontwikkel zo uw gezamenlijke vocabulaire. Leer en maak actief nieuwe woorden en vormen van woorden. Uw kind zal de Russische taal niet alleen leren uit de magische wereld van boeken, maar vooral ook van de dagelijkse thee gesprekken.

Wij hebben de bekwaamheid om onze taal in al haar finesses aan te voelen, en er van te genieten, geërfd van onze (voor)ouders. Het is onze plicht deze bekwaamheid aan onze kinderen over te brengen. Tijdens onze jeugd waren wij door onze moedertaal omringd, waardoor we vanzelf onze bekwaamheden hebben verworven. Het is niet makkelijk om een tweede taal op dat zelfde niveau te leren als deze taalomgeving niet of minder aanwezig is. Dat wat voor ons eenvoudig en vanzelfsprekend lijkt, kunnen zij alleen door hard werken en doorzetten leren te begrijpen.

Maar indien wij voor ons zelf en onze kinderen de (niet gemakkelijke) weg hebben gekozen van multiculturele- en tweetalige gezinnen, is de meertalige benadering essentieel en moeten we dat niet betreuren en niet kijken naar ‘gelukkige’ eentalige kinderen en ouders,  maar werken aan onze gemeenschappelijke doelen. Dit werk brengt ons reeds dagelijks het genoegen van dialoog met onze kinderen in onze moedertaal, maar de hoofdprijs is een spirituele vereniging met uw kind op het moment dat het volwassen wordt.De stemmen van grootmoeders en overgrootmoeders, en daarmee hun spiritualiteit en tradities, klinken door in de lieve woordjes en slaapliedjes van de moeders van de kinderen van vandaag.

Het is mijn overtuiging dat volledig wederzijds begrip en emotionele harmonie in de dialoog tussen ouder en kind, enkel en alleen mogelijk is indien deze in de moedertaal wordt gevoerd. Kleine kinderen voelen het verschil tussen echt en niet oprecht veel beter dan we denken. Laten we dat niet vergeten.


Elvira Skiba
Misverstanden over meertaligheid wijdverbreid


Groningen, 26 september 2005

De wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van het ABCG (Advies en Begeleidingscentrum voor het onderwijs in Groningen) onderzoek uitgevoerd onder kleuterleerkrachten in de stad Groningen. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de kennis die leerkrachten hebben over het omgaan met meertalige kleuters.

Uit het onderzoek blijkt dat de misverstanden over meertaligheid wijdverbreid zijn onder kleuterleerkrachten en dat daardoor ouders veelvuldig verkeerde adviezen krijgen.

Deze misverstanden en adviezen staan een succesvolle meertaligheid in de weg en zijn bovendien nadelig voor de ontwikkeling van het Nederlands van deze kinderen. Het meest wijdverbreide misverstand heeft betrekking op het belang van de moedertaal. Twee derde van de 72 leerkrachten die meededen aan het onderzoek gaven namelijk het advies aan anderstalige ouders om Nederlands met het kind te spreken. Dit is juist nadelig voor de ontwikkeling van het Nederlands van meertalige kinderen, omdat de moedertaal hen houvast biedt. Bij een kleiner deel van de leerkrachten ontbreekt ook andere kennis over het verloop van de meertalige ontwikkeling. Bovendien spreekt een derde van de leerkrachten niet met ouders over meertaligheid, terwijl dat contact van groot belang is. Meer dan de helft van de leerkrachten overschat zijn eigen kennis op het gebied van meertaligheid. Heel positief is wel de houding van leerkrachten ten opzichte van meertaligheid; bijna 90 % geeft de voorkeur aan een tweetalige opvoeding als die keuzemogelijkheid bestaat.

Ouders aan het woord

De wetenschapswinkel startte dit onderzoek vanwege signalen van hoogopgeleide anderstalige ouders, die constateerden dat er veel onbegrip en onkunde onder leerkrachten was op het gebied van meertaligheid. Ouders kregen veelvuldig verkeerde adviezen en er werden problemen geconstateerd die volgens de ouders normaal zijn bij een meertalige taalontwikkeling. Daardoor voelden zij zich onbegrepen, soms onzeker en niet gewaardeerd in hun keuze voor meertaligheid en ontstond er in een aantal gevallen onenigheid met leerkrachten en school. Deze ouders maken zich ook zorgen over laagopgeleide anderstalige ouders met minder kennis van zaken. De ervaringen van meertalige ouders zijn daarom ook in het rapport Van misverstand tot meertaligheid opgenomen.

Een samenvatting van het rapport kunt u hier downloaden[PDF]

Het hele rapport rapport is hier te downloaden [PDF]


Meertaligheid en hardnekkige misverstanden


Over meertaligheid bestaan hardnekkige misverstanden. Zo prijst Jan Peter Balkende in een verkiezingsspotje een Marokkaanse ondernemer omdat hij thuis met zijn kinderen Nederlands spreekt. Wouter Bos wil allochtone ouders van wie de kinderen een taalachterstand hebben verplicht op een cursus Nederlands sturen. In tegenstelling tot wat deze politici in verkiezingstijd roepen, kunnen Marokkaanse ouders kunnen veel beter hun kinderen een goede basis in de Berberse taal meegeven dan gebroken Nederlands met hun kinderen spreken, aldus Saskia Visser van de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie.


Filmpjes van Adam's Appel over meertaligheid

Kinderen moeten thuis hun moedertaal kunnen spreken

Verlies van moedertaal leidt tot verlies identiteit

vloeiend meertalig op je zesde verjaardag.pdf The bilingual advantage Raising Bilingual Children:  The First Five Steps to Success

Центр развития двуязычных детей

Stichting Mozaika

KvK nr: 54832993

Tel:033 711 5730

info@mozaika.nl


ЦРДД «Мозаика» / School Mozaika
Lokatie: Het Nieuwe Eemland

Daam Fockemalaan 12

3818 KG Amersfoort


ЦРДД «Родничок» / Rodnichok

Engweg 3

3828 CJ Amersfoort

Tel: 033-3690579


ЦРДД «Теремок» / Teremok

Lokatie: Wijkcentrum Orka

Germanenlaan 360

7312 JJ Apeldoorn  
Home Over Mozaika School Voorschools Kamp Foto's Kinder pagina Samenwerking Главная (Ру)